Lockoutkit

Låsning av högspänningsutrustning blir allt viktigare för säkerheten på arbetsplatsen. Lockout/Tagout-system kommer mer och mer i fokus och blir inskrivet i allt fler säkerhetsföreskrifter.

Vi har i samråd med elektriker i Norden skapat 3 standardset med lockout: Personkit, Teamkit och Maxikit. Dessa set passar de flesta, från montörer och lärlingar på service eller entreprenad, till industri och bygg/anläggning. De finns tillgängliga hos alla större grossister.

Personkit

Teamkit

Maxikit

Lockoutkit LS1

Lockoutkit LS2