Orbis Bluetooth Dongel

Möjliggör programmering av tidur via app

Möjliggör programmering av tidur via app. En app för Astro Nova City 230V och en Orbin app för programmering av tiduren.

Art.nr X709971

Ladda ner appen till Astro Nova City
Ladda ner appen til Data Log: